Info Semasa Coronavirus oleh Wabak.org Data akan dikemas kini setiap 10 minit. Sumber diambil dari Novel COVID API & Worldometers
World Data
Updated at
LowHigh
Malaysia Stats