Talian Hotline COVID-19

Untuk makluman Talian Hotline COVID-19 yang dikendalikan oleh Crisis Preparedness and Response Centre (CPRC) Kebangsaan akan mula beroperasi 24 jam.

Untuk makluman Talian Hotline COVID-19 yang dikendalikan oleh Crisis Preparedness and Response Centre (CPRC) Kebangsaan akan mula beroperasi 24 jam.

Posted by KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA on Thursday, March 19, 2020

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp